Toimintasuunnitelma 2017

Viite – Tieteen ja teknologian vihreiden toimintasuunnitelma vuodeksi 2017

 

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n tehtävänä on parantaa vihreiden asemaa tiede- ja teknologiapolitiikan edelläkävijöinä sekä tuoda vihreitä näkökulmia tieteeseen ja tutkimukseen.

 

Vuonna 2017 Viite tukee ehdokkaitaan kuntavaaleissa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja päätöksentekomekanismeihin. Viite toimii kanavana tiedeyhteisön ja päätöksentekijöiden välillä ja pyrkii saattamaan päätöksentekijöiden tietoon päätösten kannalta merkittäviä tieteellisiä tuloksia, havaintoja ja näkökulmia.

 

Vaalit

 

2017 kuntavaalit.

 

Suunniteltuja toimintatapoja ovat ainakin:

 • Tiedepuolue-sivujen lanseeraaminen kuntavaaleihin. Sivuilla esitellään viitteen kuntavaaliteesit (3-5 kpl), listataan viitteen kuntavaaliehdokkaat ja annetaan alusta ehdokkaiden blogien kirjoittamiseen. Sivustoa mainostetaan verkossa.
 • Houkutellaan jäsenistöstämme mahdollisimman paljon ehdokkaita kuntavaaleihin ympäri Suomen
 • Nostamme omaa profiiliamme ja hankimme lisää jäseniä aktiivisella toiminnalla, jota kuvataan tarkemmin alla
 • Kuntavaalikampanjointiin kerätään ideoita jäseniltä joukkoistamalla

 

Järjestön toiminnan kehittäminen

 

 • Viite tuottaa sisältöä sekä herättelee keskustelua toiminnastaan niin verkkosivuilla kuin sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa ja Twitterissä. Verkkosivuille tuotetaan säännönmukaisesti sisältöä.
 • Viite pyrkii saamaan 450 maksavaa jäsentä vuonna 2017 (joulukuun 2016 määrä 374). Tämä saavutetaan järjestämällä kiinnostavaa ja houkuttelevaa toimintaa, houkuttelemalla uusia jäseniä eri viestintäkanavissa ja kehottamalla nykyisiä jäseniä rekrytoimaan uusia omien tuttaviensa joukosta.
 • Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti ja vähintään kerran pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
 • Jäsenistöä tiedotetaan kerran kuukaudessa lähetettävällä jäsenkirjeellä. Lehdistötiedote lähetetään merkittävistä kannanotoista ja suuremmista tapahtumista.  
 • Viite joukkoistaa kannanottojen sekä mielipidekirjoitusten ja muiden poliittisten tekstiaineistojen tuottamista.
 • Viite pyrkii entistä järjestelmällisemmin löytämään asiantuntijoita, joilta voidaan esimerkiksi eduskuntaryhmän tueksi pyytää konsultaatiota ajankohtaisissa teknisissä kysymyksissä.
 • Viite toteuttaa jäsenkyselyn, jossa selvitetään mm. jäsenistön toiveita järjestön kehittämiseksi sekä kerätään tietoa viiteläisten erityisosaamisalueista
 • Viite järjestää hallitukselle ja kiinnostuneille aktiiveille tammikuussa päivän mittaisen suunnitteluseminaarin.
 • Vuoden aikana aktivoidaan Alaviite-toimintaa pääkaupunkiseudun ja Turun ulkopuolella kuten Porissa, Tampereella, Vaasassa ja Jyväskylässä
 • Toimintaryhmä Vihreät ihmistieteilijät jatkaa ja laajentaa toimintaansa. Muitakin teema/toimintaryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan.

 

Poliittisten teemojen esiin nostaminen

 

Viiteen poliittisen viestinnän ytimessä on korostaa politiikan perustamista tutkimustietoon.

 

 • Viite tuottaa itse materiaalia sekä avustaa kuntavaaliehdokkaitaan materiaalin tuottamisessa ja julkaisemissa.
 • Keväällä 2017 Viite päivittää periaateohjelman.
 • Hallitus edistää hyväksytyn tiedepolitiikan ohjelman vaikuttavuutta puolueen toiminnassa ja suomalaisessa tiedepolitiikassa.
 • Viite kehittää suhteitaan sellaisiin muihin järjestöihin, joiden kanssa toimimalla voidaan edistää Viitteen periaatteita. Tällaisia järjestöjä ovat mm. Vihreät nuoret ja opiskelijat (ViNO), yliopistojen vihreät opiskelijärjestöt, Tekniikan akateemisten liitto (TEK), Luonnontieteiden akateemisten liitto (LAL), muut vastaavat ammattiliitot ja Electronic Frontier Finland (EFFI). Viite kehittää myös suhteita muiden puolueiden suuntaan pyrkien lisäämään tieteeseen ja asiantuntijatietoon tukeutuvan poliittisen päätöksenteon toteutumista yli puoluerajojen.

 

Tapahtumat

 

 • Viite järjestää kuukausittaisen tiedetorstain Helsingissä
 • Viite järjestää jäsenistölleen vapaamuotoisia tiedepoliittisia keskustelutilaisuuksia myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
 • Viite järjestää 1-2 keskustelutilaisuutta, joihin pyritään saamaan korkean profiilin alustajia.
 • Harkitaan vapaamuotoisempien tapahtumien säännöllistä järjestämistä tiedetorstain lisäksi, ennen muuta nuoremmille jäsenille suunnattuna
 • Suunnitellaan yhteinen tapahtuma Vinon kanssa
 • Viite järjestää vuoden aikana vähintään yhden tutustumismatkan hallituksen valitsemaan kohteeseen.
 • Harkitaan tiederetriitin järjestämistä